- உடலைக் காட்டிக் கொல்லாதே -

கைக் கூட்டையில் ஆடை செய்து 
கடைத்தெருவில் போற பெண்ணே..! 
விடலை நெஞ்சத்தை ஏனடி 
உடலைக் காட்டிக் கொல்கிறாய்?

Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com
இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com