- உயிரோடு புதைத்து விட்டாய் -உன்னோடு வருவேன் என்றவளே..! 
ஏனடி?
உயிரோடு என்னை புதைத்துச் செல்கின்றாய். ?

Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com