- புன்னகையால் பூ தூவு -


கார் கூந்தல் பெண்ணழகே..! 
காந்த விழிப் பேரழகே..! 
இளமை கிள்ளும் தென்றலே .! 
இதழோரப் புன்னகையால்  
என் இதயத்தில் பூ தூவிவிடு.

Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com
இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com