- வார்த்தைகள் இல்லை -

       
 என்ன சொல்ல
எப்படிச் சொல்ல
உன்னைச் சொல்ல
வார்த்தைகள் ஒன்றும்
என்னிடம் இல்ல.                     

Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com