- கரங்கள் துடிக்கின்றது -

என் 
புகைப்படம் பார்த்து 
இரவில் கண்ணீர்விடாதே 
உன் 
கண்ணீரைத் துடைக்க 
புகைப்படத்தில் உள்ள 
என் கரங்கள் துடிக்கின்றது.


Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com