- பதில் சொல் -அன்று 
கனவைத் தந்தாய் 
பின்பு 
நினைவைத் தந்தாய்
இன்று 
நிழலைத் தருகின்றாய் 
நாளை 
என்ன தரப் போகின்றாய்?

Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com