- புரிந்து கொள்ளாமை -காதலில் நீ இலையுதிர் காலம்
நானோ
இலை தளீர் காலம்
நீ உதிர்கின்றாய்
நான் உதிக்கின்றேன்
ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்லாமல்.

Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com
இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com