- உணர்ந்த பின்பு உண்மை புலரும் -


மெல்ல மெல்லச் சாவதற்கு
காதலும் ஒரு வழி....
உணர்ந்த பின்பு தான் 
என் பிணம் சொன்னது.

Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com