- குளிர் தனிகிறது -


கொட்டும் பனி இறுக்கத்திலே 
கட்டியணைப்பவளே..!
உன் 
மூச்சுக் காற்றின் வெப்பத்தில்
என் 
தேகக் குளிர் தனிகிறது.

Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com
இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com