-ஏங்கும் தொலைபேசி-


பாவம்.....
நான் தூங்கினாலும்
தூங்காமல் எனதருகில்- அவள்
அழைப்புக்காக விழித்திருக்கின்றது
என் கையடக்கத் தொலை பேசி.

Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com